+4(0)759075031 office@bicazulnostru.ro

Asociația Bicazul Nostru a fost înființată în anul 2020 la inițiativa unor persoane dornice de aducerea orașului Bicaz la standarde demne de secolul XXI care militează pentru #DezvoltareUrbanaBicaz.

Printre valorile care caracterizează asociația, regăsim următoarele concepte cheie:

Misiunea noastra constă în dezvoltarea de programe și acțiuni care vor viza transformarea radicală a orașului în următorii 10 ani, astfel încât zona turistică de care beneficiem să devină un obiectiv de atracție important la nivel național și internațional, dar și reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul Strategiei de Dezvoltare Comunitară, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate.

Asociația funcționează în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații ca persoană juridică, română, de drept privat, fără scop patrimonial, independentă și neguvernamentală.

Înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor prin Încheierea civilă nr. 793 a Judecătoriei Bicaz.

Cod de înregistrare fiscală(CIF): 43373542

Bicaz